Makefile 53 Bytes
Newer Older
Kentaro Takeda's avatar
Kentaro Takeda committed
1
obj-y = common.o realpath.o tomoyo.o domain.o file.o